AMRITYOGA

Předpokladem úspěchu je pravidelné cvičení, nejlépe ve stejném čase. Nejvhodnější čas je ráno, ale můžete si zvolit i jinou denní dobu.

Místo na cvičení by mělo poskytovat pocit soukromí a mělo by být mimo dosah jakéhokoliv rušení.

Je doporučeno cvičit na podložce, která izoluje od chladné či tvrdé podlahy.

Cvičte v pohodlném volném oděvu z přírodního materiálu. Odložte pásek, šperky, hodinky a obuv.

Necvičte s plným žaludkem; poslední jídlo byste měli sníst 2–3 hodiny před cvičením.

Pokuste se během cvičení nemyslet na záležitosti všedního dne. Na začátku se položte na několik minut do relaxační pozice a uvolněte tělo i dech. Pozorujte, jak nadechujete a vydechujete, a odpoutejte se ode všech myšlenek. Nezapomeňte, že cvičení ásan je vlastně forma meditace. Pokud se nedokážete správně soustředit, účinek ásan bude menší. K lepšímu soustředění pomáhá provádění pozic se zavřenýma očima.

Nepřepínejte se při cvičení. Cvičte bez úsilí. Pozice by vždy měla být stabilní a pohodlná. Kde není možné pozici provést, je vhodné si pozici vizualizovat a cvičit alespoň mentálně.

Cvičte každou ásanu s plnou pozorností a soustředěním. Vědomě vnímejte účinek jednotlivých cviků a mezi ásanami se uvolňujte pomocí několika nádechů a výdechů.

Pokud nemůžete z určitých důvodů – při cestování, nedostatku místa, únavě, nemoci– provádět svá denní cvičení tak, jak jste zvyklí, cvičte je alespoň v mysli, v uvolněné pozici.

Nemůžete-li provádět určité cviky kvůli tělesnému omezení (např. ztuhlosti) či jiným obtížím, pak tyto cviky vynechejte. Nevzdávejte se však, nedokážete-li správně provést nějaký cvik. Po určitou dobu zůstávejte v tom postavení, které se vám povedlo dobře, a zkoušejte to dál. Všechno chce svůj čas.

Cvičení provádíme bez násilí, napětí a již v žádném případě při vzniku bolesti. Pokud tyto pocity vzniknou měli bychom polohu provádět jen v náznacích, nebo jí ze začátku vynechat. Cvičení nám má přinášet radost, vnitřní prožitek bez nutnosti vnějšího efektu.

Pokud vzniknou při nějakém cvičení nepříjemné pocity, není cílem je překonat, ale uvědomit si je a dále v tomto cvičení samozřejmě nepokračovat.

Je mnohem lepší cvičit 20 minut každý den než třeba 2 hodiny jen jednou týdně. Na začátku praxe postupujte pomalu, nechcete zůstat u cvičení jen pár týdnů, chcete jógu cvičit mnoho let.

Polohy při cvičení by měly být plynulé, pomalé s koncentrací do částí těla, kam je cvičení zaměřeno. Větší účinek má provedení jedné polohy, na kterou se plně soustředíme a uvolníme se v ní, než hodně poloh jdoucích rychle za sebou bez patřičného soustředění.

Aktuality

Sphere  Sphere